The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Creu Cyfryngau

Entry requirements


A level

B,B,B-C,C,C

Pass in Access qualification in a relevant subject with Merit in 50% of units at level 3.

International Baccalaureate Diploma Programme

30-26

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016)

DDM-MMM

UCAS Tariff

120-96

Aberystwyth University welcomes the Welsh Baccalaureate as a valuable qualification in its own right and considers completion of the Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate to be equivalent to an A level grade.

About this course


Course option

3.0years

Full-time | 2022

Subject

Media production

Wrth ddewis astudio BA Creu Cyfryngau ym Mhrifysgol Aberystwyth, cewch brofiad creadigol a bywiog heb ei ail. Byddwch yn astudio mewn adeilad modern sy’n cynnig cyfleusterau gwych, a staff brwdfrydig fydd yn eich ysbrydoli. Cewch ymwneud â phartneriaid megis y BBC, S4C, Boom, Fiction Factory, Theatr Genedlaethol Cymru, Cwmni Theatr Arad Goch a llu o rhai eraill. Mae’r cwrs yma wedi ei ddylunio i sicrhau fod cydbwysedd rhwng profiad beirniadol a chreadigol, ac mae’n galluogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau deallusol, creadigol a thechnegol.

**Pam astudio Creu Cyfryngau yn Aberystwyth?**
- Adran egnïol a chreadigol lle daw drama a theatr, ffilm a’r cyfryngau, a senograffeg a dylunio theatr ynghyd.

- Cyfuniad unigryw o ddulliau creadigol a beirniadol o ymdrin â’r pwnc.

- Staff dysgu rhagorol ag ystod eang o arbenigedd ym maes ymchwil a chreu cyfryngau yn broffesiynol.

- Cysylltiadau â phartneriaid allweddol yn y diwydiant fel BBC, S4C, BAFTA Cymru, G?yl Ffilm Tribeca (Efrog Newydd), Fiction Factory, Tinopolis, G?yl Ffilm Rhyngwladol Caeredin, Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Avid. Mae'r partneriaid hyn yn rhoi cyfle gwych i chi rwydweithio a chysylltu â'r diwydiant cyn graddio.

- Cyfleusterau ac adnoddau rhagorol ar gyfer gwaith ymarferol: tair stiwdio ymarfer, pob un ag adnoddau technegol hyblyg; 2 stiwdio fawr ag offer o safon broffesiynol a rigiau goleuadau digidol a reolir drwy ETC Congo a phaneli rheoli Strand Lighting, offer PA Yamaha a Soundcraft, systemau clyweledol Sanyo a goleuadau Strand, a dau NXAMP; yn ogystal â chyfleusterau gwisgoedd a wardrob.

- Cysylltiadau agos â Chanolfan y Celfyddydau ar y campws, sef un o’r canolfannau celfyddydau mwyaf yng Nghymru, sy’n cyflwyno gwaith theatr a dawns cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd.

- Cymdeithasau drama egnïol myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

- Lleoliad daearyddol unigryw.

- Cyfleoedd cyfnewid cyffrous yn Ewrop ac yn rhyngwladol.

**Cyflogadwyedd**
Mae cyflogadwyedd yn rhan annatod o’n holl weithgareddau. Byddwch yn dysgu sgiliau gwerthfawr y mae galw mawr amdanynt ymhlith cyflogwyr. Yn eu plith mae: gweithio’n effeithiol mewn gr?p i ddatblygu, ymarfer a chynhyrchu digwyddiadau byw; defnyddio sgiliau creadigol, dyfeisgar a datrys problemau mewn amryw o sefyllfaoedd; ymchwilio, a chloriannu a threfnu gwybodaeth; saernïo a chyfleu syniadau’n effeithiol mewn amryw o sefyllfaoedd ac mewn amryw o ffyrdd; gweithio’n annibynnol a gydag eraill; trefnu'ch amser a defnyddio'ch sgiliau’n effeithiol.

**Beth fyddwch chi'n ei astudio?**

Bydd y crynodeb isod yn rhoi darlun i chi o'r hyn y mae'n bosibl y byddwch yn ei astudio yn ystod y cynllun gradd tair blynedd.

**Y flwyddyn gyntaf:**
egwyddorion a sgiliau pob cam o'r broses gynhyrchu: ysgrifennu sgriptiau, saethu, cyfarwyddo a golygu; dulliau cyfoes o greu ffilmau a fideo, ynghyd â gwaith aml-gyfryngol byw; amodau gwaith a heriau cyfoes i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt; sut i greu cwmni creadigol ar gyfer cyflwyno gwaith ensemble; datblygiadau allweddol yn hanes, theori a dadansoddiad ffilm a theledu.

**Yr ail flwyddyn:**
dulliau cyfoes o greu a chyflwyno traethodau fideo; gwaith cynhyrchu ar raddfa lawn dan gyfarwyddyd aelodau staff; technegau cynhyrchu, gwneud ffilmiau dogfennol ac ysgrifennu ar gyfer ffilm a theledu; agweddau ar hanes ffilm, teledu a’r diwydiannau creadigol yn Nghymru ac ar draws y byd; agweddau ar berthynas y cyfryngau a’r gymdeithas gyfoes.

**Y flwyddyn olaf:**
creu gwaith creadigol annibynnol; cwblhau prosiect ymchwil mawr ac astudiaethau damcaniaethol uwch; mireinio sgiliau mewn prosiectau cynhyrchu unigol ac mewn gr?p; datblygu sgiliau mentergarwch drwy archwilio cyflwr cyfoes y diwydiannau creadigol; sgriptio ar gyfer cynyrchiadau cyfryngol ac amlgyfrwng llawn; paratoi a chynllunio gyrfa greadigol.

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£9,000
per year
England
£9,000
per year
EU
£14,300
per year
International
£14,300
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Republic of Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

The Uni


Course location:

Main Site (Aberystwyth)

Department:

Department of Theatre, Film and Television Studies

Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

66%
med
Media production

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Media studies

Teaching and learning

78%
Staff make the subject interesting
84%
Staff are good at explaining things
60%
Ideas and concepts are explored in-depth
67%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

78%
Library resources
74%
IT resources
71%
Course specific equipment and facilities
57%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

74%
UK students
26%
International students
55%
Male students
45%
Female students
76%
2:1 or above
3%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

D
C
C

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Media studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

94%
med
Employed or in further education
59%
high
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

23%
Artistic, literary and media occupations
13%
Teaching and educational professionals
12%
Sales, marketing and related associate professionals

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Media, journalism and communications

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£14k

£14k

£18k

£18k

£20k

£20k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Explore these similar courses...

Lower entry requirements
Solent University (Southampton)
Media Production
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022
Higher entry requirements
Aberystwyth University
French/Film and Television Studies
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
4.0 years | Full-time | 2022
Nearby University
University of Wales Trinity Saint David
Adventure Filmmaking
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022
Same University
Aberystwyth University
Photography/Film and Television Studies
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

This is the percentage of final-year students at this university who were "definitely" or "mostly" satisfied with their course. We've analysed this figure against other universities so you can see whether this is high, medium or low.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA), for undergraduate students only.

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here