The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Cymraeg a'r Ieithoedd Celtaidd

Entry requirements


A level

B,B,B-C,C,C

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

Pass in Access qualification in a relevant subject with Merit in 50% of units at level 3, plus C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

International Baccalaureate Diploma Programme

30-26

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016)

DDM-MMM

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

UCAS Tariff

120-96

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

Aberystwyth University welcomes the Welsh Baccalaureate as a valuable qualification in its own right and considers completion of the Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate to be equivalent to an A level grade.

About this course


Course option

3.0years

Full-time | 2022

Subjects

Celtic studies

Welsh language

Mae'r radd BA Cymraeg a’r Ieithoedd Celtaidd yn gwrs hynod ddifyr sy'n dod â'r byd Celtaidd yn fyw ac yn tanio'r dychymyg.

Drwy ddewis Prifysgol Aberystwyth, byddi'n ymuno ag un o'r adrannau mwyaf blaenllaw ym maes y Gymraeg a’r Ieithoedd Celtaidd. Cei ddysgu am ddiwylliant, llenyddiaeth, hanes ac ieithoedd Prydain, Iwerddon, Ewrop a'r tu hwnt o'r cyfnod cynharaf hyd heddiw.

**Pam astudio Cymraeg a'r Ieithoedd Celtaidd yn Aberystwyth?**
- Enw da yn rhyngwladol – Mae'r adran ymhlith y rhai sydd â'r amgylchedd academaidd ac ysgolheigaidd bywiocaf yn y byd ym maes Astudiaethau Celtaidd.

- Lleoliad heb ei ail - Ar lannau arfordir y gorllewin rhwng Bae Ceredigion a Mynyddoedd y Cambria, byddi'n rhan o gymuned gyfeillgar, eang ei gorwelion - y lle delfrydol i astudio'r Gymraeg ynghyd â hanes a threftadaeth cyfoethog y Celtiaid a'u hardaloedd yn fwy eang.

- Arbenigwyr - Mae'r adran yn ganolfan ymchwil a chanddi enw da yn rhyngwladol, ac yn gartref i dîm o arbenigwyr ysbrydoledig sy'n arwain y byd ym maes iaith a diwylliant Cymreig a Gwyddelig.

- Ieithoedd Celtaidd eraill - Cei'r cyfle i ddysgu Gaeleg yr Alban a Llydaweg yn ogystal â'r lenyddiaeth gysylltiedig.

- Astudio Dramor - Mae myfyrwyr y cynllun fel arfer yn treulio semester yn eu trydedd flwyddyn yn astudio mewn prifysgol dramor - profiad gwerthfawr sy'n datblygu sgiliau iaith a hyder.

- Boddhad Myfyrwyr - Yn yr arolwg cenedlaethol diweddar o fodlonrwydd myfyrwyr, roedd Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar y brig yn y DU ym maes Astudiaethau Celtaidd (NSS 2020).

- Dewis eang – Cei ddewis o blith ystod hynod ddiddorol o fodiwlau sy’n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr.

- Bywyd Cymdeithasol Cymraeg Byrlymus - Cei fyw drwy gyfrwng y Gymraeg a mwynhau'r elfen gymdeithasol sydd i'r gymuned Gymraeg yma. Tyrd i fyw yn neuadd Pantycelyn, ymaeloda ag UMCA, cer ar deithiau rygbi, ymuna â'r côr, a cher i nosweithiau megis Gwobrau'r Selar.

- Digwyddiadau Ysgogol - Wrth astudio yma, fe gei di'r cyfle i fynychu cyfoeth o ddarlithoedd cyhoeddus, nosweithiau lansio llyfrau, perfformiadau a sgyrsiau yn yr Adran ei hun a'r tu allan iddi.

- Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Mae’r Llyfrgell ar stepen drws Campws Penglais. Mae'n unigryw yng Nghymru ac yn rhoi'r cyfle i fyfyrwyr fanteisio ar ei chasgliadau prin o lenyddiaeth.

- Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd - Mae'r Ganolfan yn sefydliad ymchwil wedi’i leoli gerllaw Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Mae graddedigion y radd Cymraeg a'r Ieithoedd Celtaidd yn canfod gwaith mewn amrywiaeth o yrfaoedd, gan gynnwys addysg, gweinyddu, y cyfryngau a'r sector cyhoeddus, yma a thramor. Bydd y sgiliau ymchwilio a dadansoddi y byddi wedi eu datblygu hefyd yn sail cadarn i astudio’n uwchraddedig ac am yrfa yn y byd academaidd.

**Beth fydda i'n ei ddysgu?**
Gallai’r modiwlau y byddi’n eu dilyn ar y cwrs Cymraeg a’r Ieithoedd Celtaidd gynnwys ‘Cyflwyniad i Wyddeleg Modern a'i Llenyddiaeth’, ‘Cymraeg Ddoe a Heddiw’, ‘Diwylliant Celtaidd’ a ‘Braslun o Hanes ein Llên’ i enwi ond rhai.
Yn ystod dy ail a dy drydedd flwyddyn, byddi’n datblygu dy wybodaeth ymhellach ac yn cael dewis pynciau sydd o ddiddordeb penodol i ti.
Dros dair blynedd felly, byddi’n meithrin y gallu i adnabod teithi’r iaith Gymraeg a’r ieithoedd Celtaidd ac yn magu dealltwriaeth o’r broses greadigol ac o werth gweithiau llenyddol. Mae natur yr arlwy o fodiwlau yn golygu y gelli gyfuno astudiaeth iaith, llenyddiaeth a diwylliant cyfoes neu hanesyddol yn y Gymraeg a’r ieithoedd Celtaidd eraill.

**Sut bydda i’n cael fy addysgu?**
Yn Adran y Gymraeg byddi'n dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd traddodiadol, seminarau a dulliau dysgu arloesol eraill. Mae awyrgylch fwy anffurfiol yn y seminarau, er mwyn meithrin trafodaeth fwy agored.

**Sut bydda i'n cael fy asesu?**
Bydd dy waith yn cael ei asesu drwy arholiadau, drwy asesu cyson, a thrwy osod a marcio traethodau ac ymarferion.

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£9,000
per year
England
£9,000
per year
EU
£14,300
per year
International
£14,300
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Republic of Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

Extra funding

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig pecyn gwerthfawr o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i gynorthwyo myfyrwyr. Mae ein cystadleuaeth Ysgoloriaeth Mynediad hirsefydlog yn golygu y gallech gael hyd at £2,000 y flwyddyn tuag at eich costau byw a’ch costau astudio. Gallwch gyfuno Ysgoloriaeth Mynediad gydag unrhyw un, neu â’n holl wobrau eraill, i wneud eich pecyn ariannol yn fwy gwerthfawr. Mae’n ein gwobrau’n cynnwys Bwrsariaeth Aberystwyth, sy’n dibynnu ar brawf modd, yr Ysgoloriaethau Chwaraeon a Cherddoriaeth, bwrsariaethau i rai sy’n gadael gofal/gofalwyr ifainc/myfyrwyr dieithredig ac ystod o wobrau adrannol-benodol. Ewch i’n gwefan i gael y manylion llawn.

The Uni


Course location:

Main Site (Aberystwyth)

Department:

Department of Welsh and Celtic Studies

Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

100%
high
Welsh language

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Celtic studies

Sorry, no information to show

This is usually because there were too few respondents in the data we receive to be able to provide results about the subject at this university.


Who studies this subject and how do they get on?

89%
UK students
11%
International students
32%
Male students
68%
Female students
85%
2:1 or above
12%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
A
B

Welsh studies

Teaching and learning

95%
Staff make the subject interesting
100%
Staff are good at explaining things
95%
Ideas and concepts are explored in-depth
95%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

68%
Library resources
89%
IT resources
84%
Course specific equipment and facilities
100%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

100%
UK students
0%
International students
31%
Male students
69%
Female students
73%
2:1 or above
11%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

A
C
B

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

European languages and area studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£18,000
low
Average annual salary
100%
med
Employed or in further education
81%
high
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

13%
Artistic, literary and media occupations
9%
Teaching and educational professionals
9%
Business, research and administrative professionals

As only a small number of students study this course, these stats refer to both the Gaelic and Celtic languages and study — over 40% of the graduates in this area have studied Welsh and another quarter studied Irish Gaelic. Not surprisingly, most graduates go to work in the regions they studied, so these subjects tend to lead to jobs in Scotland, Wales and Northern Ireland, and salaries reflect that, being a little lower than the graduate average. Graduates from Celtic studies subjects are also quite likely to go into teacher training when they graduate.

Language and area studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£16,744
low
Average annual salary
100%
med
Employed or in further education
65%
high
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

13%
Artistic, literary and media occupations
9%
Teaching and educational professionals
9%
Business, research and administrative professionals

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Celtic studies

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£23k

£23k

£26k

£26k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Explore these similar courses...

Higher entry requirements
University of Cambridge
Anglo-Saxon, Norse, and Celtic
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022
Lower entry requirements
University of Wales Trinity Saint David
Celtic Studies
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022
Nearby University
University of Wales Trinity Saint David
Celtic Studies with Foundation Year
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
4.0 years | Full-time | 2022
Same University
Aberystwyth University
Celtic Studies
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
4.0 years | Full-time | 2022

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

This is the percentage of final-year students at this university who were "definitely" or "mostly" satisfied with their course. We've analysed this figure against other universities so you can see whether this is high, medium or low.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA), for undergraduate students only.

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here