The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Cymraeg y Gweithle Proffesiynol/Busnes a Rheolaeth

Entry requirements


A level

B,B,B-C,C,C

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

Pass in Access qualification in a relevant subject with Merit in 50% of units at level 3, plus C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

International Baccalaureate Diploma Programme

30-26

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016)

DDM-MMM

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

UCAS Tariff

120-96

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

Aberystwyth University welcomes the Welsh Baccalaureate as a valuable qualification in its own right and considers completion of the Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate to be equivalent to an A level grade.

About this course


Course option

3.0years

Full-time | 2022

Subjects

Welsh language

Management studies

Business studies

Yn y Gymru gyfoes mae galw cynyddol am weithwyr proffesiynol dwyieithog o’r safon uchaf. Wrth ddewis astudio Cymraeg Proffesiynol / Busnes a Rheolaeth, byddi'n cyfuno sgiliau ieithyddol a phroffesiynol y Gymraeg ag arbenigedd mewn busnes a rheolaeth, a thrwy hynny yn agor drysau i ragolygon gyrfaol gwych.

Ar y cwrs arloesol hwn, cei gamu i’r byd busnes yng Nghymru ac ennill sgiliau a phrofiadau hynod werthfawr. Bydd cyfle iti ddysgu sut i weinyddu, golygu, cyfieithu a marchnata. Cei hefyd ennill sgiliau rheoli, cyflwyno, arwain a chydweithio, a dysgu am entreprenwriaeth a datblygu dy fusnes dy hun.

Mae’r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith, ac mae cyfle unigryw i’w astudio hyd yn oed os nad wyt ti wedi gwneud Cymraeg Safon Uwch Iaith Gyntaf.

**Pam Aberystwyth?**

- Cymuned Gymraeg fyrlymus yng nghalon Cymru - Byddi'n ymuno ag un o gadarnleoedd yr iaith Gymraeg, a lle sydd yn enwog am fod yn gyfeillgar a chroesawgar dros ben.

- Enw da – Mae safon ymchwil ac addysgu Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ac Ysgol Fusnes Aberystwyth gyda’r uchaf posib.

- Arbenigwyr - Cei dy ddysgu gan ddarlithywyr yn y ddwy Adran sydd yn arbenigwyr yn eu meysydd.

- Arloesi - Byddi'n cael dy addysgu mewn awyrgylch arloesol a dynamig yn y ddwy Adran.

- Arwain - Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn arwain y sector ym maes Cymraeg yn y gweithle proffesiynol ac astudiaethau cyfieithu.

- Dewis eang – Bydd amrywiaeth hynod ddiddorol o gyrsiau unigol ar gael iti, sy’n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr, o ddysgu am y Gymraeg mewn cyd-destunau proffesiynol ac yn y cyfryngau i astudio strategaethau busnes a marchnata.

- Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Yn ogystal â’r adnoddau helaeth sydd gan y Brifysgol, mae’r Adran ar stepen drwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru a'i chasgliad o adnoddau llenyddol, clywedol a gweledol gwych.

- Bywyd Cymdeithasol Cymraeg Byrlymus - Cei ymaelodi ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA), byw yn neuadd Pantycelyn, a chymryd rhan men llu o weithgareddau hwyliog a drefnir gan yr undeb.

- Boddhad Myfyrwyr - Mae'r canlyniadau ar gyfer Bodlonrwydd Myfyrwyr yn dangos bod canran uchel iawn o'n myfyrwyr yn hapus yn y ddwy Adran. Yn ogystal, mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ar y brig yn y DU o safbwynt Astudiaethau Celtaidd fel pwnc (NSS 2020).

**Beth fydda i'n ei ddysgu?**

Yn dy flwyddyn gyntaf, byddi'n darganfod cyweiriau’r iaith, ynghyd â nodweddion Cymraeg safonol; egwyddorion sylfaenol busnes a rheolaeth; cyweiriau'r iaith gyfoes mewn amgylchiadau amrywiol; egwyddorion marchnata ac ymarfer cyfoes; sgiliau ysgrifenedig, ac yn atgyfnerthu dy ddealltwriaeth o ramadeg y Gymraeg.

Yn dy ail flwyddyn byddi'n archwilio adnoddau dynol a sut y cânt eu rheoli; sut i ddefnyddio'r Gymraeg yn raenus ac yn gywir, yn ysgrifenedig ac ar lafar, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn y flwyddyn gyntaf; y gadwyn cyflenwi a sut y caiff ei gweithredu a'i rheoli; gwahanol agweddau ar gyfieithu ac addasu llenyddol, technegol, hanesyddol ac ymarferol.

Yn dy flwyddyn olaf, cei gyfle i astudio gwahanol agweddau ar gyfieithu ac addasu, gan adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn yr ail flwyddyn; astudio strategaeth ariannol; astudio arweinyddiaeth strategol; ymgymryd â phrosiect hir wedi ei seilio ar ymchwil wreiddiol.

Byddi'n gallu dewis o blith amrywiaeth eang o fodiwlau dewisol yn ogystal.

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£9,000
per year
England
£9,000
per year
EU
£14,300
per year
International
£14,300
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Republic of Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

Extra funding

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig pecyn gwerthfawr o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i gynorthwyo myfyrwyr. Mae ein cystadleuaeth Ysgoloriaeth Mynediad hirsefydlog yn golygu y gallech gael hyd at £2,000 y flwyddyn tuag at eich costau byw a’ch costau astudio. Gallwch gyfuno Ysgoloriaeth Mynediad gydag unrhyw un, neu â’n holl wobrau eraill, i wneud eich pecyn ariannol yn fwy gwerthfawr. Mae’n ein gwobrau’n cynnwys Bwrsariaeth Aberystwyth, sy’n dibynnu ar brawf modd, yr Ysgoloriaethau Chwaraeon a Cherddoriaeth, bwrsariaethau i rai sy’n gadael gofal/gofalwyr ifainc/myfyrwyr dieithredig ac ystod o wobrau adrannol-benodol. Ewch i’n gwefan i gael y manylion llawn.

The Uni


Course location:

Main Site (Aberystwyth)

Department:

Welsh/Adran y Gymraeg

Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

100%
high
Welsh language
92%
high
Management studies
91%
high
Business studies

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Welsh studies

Teaching and learning

100%
Staff make the subject interesting
100%
Staff are good at explaining things
94%
Ideas and concepts are explored in-depth
100%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

96%
Library resources
100%
IT resources
100%
Course specific equipment and facilities
100%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

100%
UK students
0%
International students
31%
Male students
69%
Female students
73%
2:1 or above
11%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

A
C
B

Management studies

Teaching and learning

89%
Staff make the subject interesting
87%
Staff are good at explaining things
81%
Ideas and concepts are explored in-depth
84%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

89%
Library resources
91%
IT resources
87%
Course specific equipment and facilities
82%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

59%
UK students
41%
International students
61%
Male students
39%
Female students
77%
2:1 or above
18%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
D
C

Business studies

Teaching and learning

88%
Staff make the subject interesting
87%
Staff are good at explaining things
84%
Ideas and concepts are explored in-depth
81%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

90%
Library resources
90%
IT resources
84%
Course specific equipment and facilities
81%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

62%
UK students
38%
International students
63%
Male students
37%
Female students
79%
2:1 or above
18%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
D
C

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Language and area studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£16,744
low
Average annual salary
100%
med
Employed or in further education
65%
high
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

13%
Artistic, literary and media occupations
9%
Teaching and educational professionals
9%
Business, research and administrative professionals

Management studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£19,760
low
Average annual salary
100%
high
Employed or in further education
70%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

28%
Business, finance and related associate professionals
13%
Sales, marketing and related associate professionals
8%
Sales assistants and retail cashiers

Business studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£19,760
low
Average annual salary
100%
high
Employed or in further education
72%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

29%
Business, finance and related associate professionals
11%
Sales, marketing and related associate professionals
8%
Sales assistants and retail cashiers

The number of business studies graduates fell significantly last year after a long period of increase. But there were still more than 14,000 degrees awarded and this is the third most popular subject for new graduates. Because so many graduates get business studies degrees, you can find them everywhere in the economy, and very few jobs are completely out of reach for a good business studies graduate. Around 40% go into jobs in finance, sales, recruitment, management (particularly retail) or marketing. There is also a small (but well paid) group who take their technical skills into computing and IT. Thousands of graduates from this subject go into professional jobs every year, and average starting salaries are above the average for all subjects and particularly healthy in London where they top £25k. Graduates with good degree grades in business studies are much more likely to get good jobs, so don’t be complacent, and keep a close eye on your grades.

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Celtic studies

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£18k

£18k

£23k

£23k

£23k

£23k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Business and management

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£19k

£19k

£21k

£21k

£25k

£25k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Explore these similar courses...

Lower entry requirements
Swansea University
English Literature and Welsh (a pathway for First Language students) with a Year Abroad
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
4.0 years | Full-time | 2022
Higher entry requirements
Cardiff University
Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022
Nearby University
Grwp Llandrillo Menai
Business Management Bi-lingual (Top-Up)
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
1.0 year | Full-time | 2022
Same University
Aberystwyth University
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol/Cyfrifeg a Chyllid
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

This is the percentage of final-year students at this university who were "definitely" or "mostly" satisfied with their course. We've analysed this figure against other universities so you can see whether this is high, medium or low.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA), for undergraduate students only.

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here