The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more
Aberystwyth University

Cymraeg y Gweithle Proffesiynol/Cyfrifeg a Chyllid

UCAS Code: QN54

Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

Entry requirements


A level

B,B,B-C,C,C

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

Pass in Access qualification in a relevant subject with Merit in 50% of units at level 3, plus C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

GCSE/National 4/National 5

A minimum grade C or grade 4 pass in GCSE (or equivalent) English or Welsh is a requirement for entry to all our degree schemes. Level 3 KS/FS Communication may be acceptable in lieu of GCSE English or Welsh. For this degree scheme minimum grade C or grade 4 pass in GCSE (or equivalent) Mathematics is also required. GCSE Mathematics-Numeracy is acceptable in lieu of GCSE Mathematics.

International Baccalaureate Diploma Programme

30-26

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016)

DDM-MMM

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

UCAS Tariff

120-96

To include C in A-level Welsh 1st or 2nd Language.

Aberystwyth University welcomes the Welsh Baccalaureate as a valuable qualification in its own right and considers completion of the Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate to be equivalent to an A level grade.

About this course


Course option

3.0years

Full-time | 2021

Subjects

Welsh language

Finance

Accounting

Mae’r cwrs newydd hwn yn cyfuno sgiliau ieithyddol a phroffesiynol y Gymraeg ag arbenigedd mewn cyfrifeg a chyllid. Yn y Gymru gyfoes mae galw cynyddol am weithwyr proffesiynol dwyieithog o’r safon uchaf, a bydd y cwrs newydd hwn yn eich galluogi i ennill sgiliau a phrofiadau hynod o werthfawr wrth gamu i’r byd busnes yng Nghymru. Bydd cyfle ichi ddysgu sut i weinyddu, golygu, cyfieithu a marchnata; gallwch ddysgu sgiliau rheoli, cyflwyno, arwain a chydweithio; ac fe fyddwch chi’n arbenigo ym meysydd cyfrifeg a chyllid. Cewch chi ennill profiad o’r cyfoeth o yrfaoedd sydd ar gael ichi trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’r opsiwn hefyd i ddewis astudio agweddau ar iaith, diwylliant a llenyddiaeth y Gymraeg. Mae’r cwrs hwn ar gael i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith, ac mae cyfle unigryw i’w astudio hyd yn oed os nad ydych chi wedi gwneud Cymraeg Safon Uwch Iaith Gyntaf.

Pam Aberystwyth?

Mae Aberystwyth yn cyfuno traddodiad hir â datblygiadau arloesol. Byddwch chi’n dysgu gan arbenigwyr yn eu meysydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ac yn yr Ysgol Fusnes. Mae Aberystwyth hefyd yn nodedig am fod yn gyfeillgar a chroesawgar dros ben ac fe gewch chi gefnogaeth o’r safon uchaf gan ein darlithwyr.

Enw da – Mae gradd yn y Gymraeg a Chyfrifeg yn agor drysau ac mae gwerth arbennig i’r cwrs hwn gan fod safon ymchwil ac addysgu’r adran hon yn Aberystwyth gyda’r uchaf posib.
Hanes – Hon yw’r Adran Gymraeg gyntaf i gael ei sefydlu yng Nghymru (1875)
Arbenigwyr - Byddwch chi’n cael eich dysgu gan ddarlithywyr yr Adran sydd yn arbenigwyr yn eu meysydd.
Dewis eang – Mae amrywiaeth hynod ddiddorol o cyrsiau unigol ar gael yn yr Adran, sy’n adlewyrchu diddordebau ymchwil diweddaraf ein darlithwyr: hanes ein llên a llenyddiaeth gyfoes, theori lenyddol, llenyddiaeth plant, llên gwerin, astudiaethau menywod ac astudiaethau rhywedd, ysgrifennu creadigol a sgriptio, cyweiriau a thafodieithoedd y Gymraeg, yr iaith mewn cyd-destunau proffesiynol, cyfieithu ac addasu, y Gymraeg a'r cyfryngau, cymdeithaseg yr iaith Gymraeg.
Iaith Gyntaf ac Ail Iaith – mae’r cynllun gradd hwn yn cynnwys llwybrau Ail Iaith ac Iaith Gyntaf. Mae’r manylion ar gael yn llawn ar y dudalenDysgu ac Addysgu.
Y Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Yn ogystal â’r adnoddau helaeth sydd gan y Brifysgol, mae’r Adran ar stepen drwys y Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Adran sy’n Agorau Drysau – Mae llu o bosibiliadau ar gael ar ôl graddio yn y Gymraeg gyda Cyfrifeg a Chyllid o Brifysgol Aberystwyth. Dysgwch ragor am swyddi rhai o’n graddedigion yma.
Bywyd Cymdeithasol Cymraeg Byrlymus - Yn Aberystwyth gallwch fyw drwy gyfrwng y Gymraeg a mwynhau'r elfen gymdeithasol sydd i'r gymuned Gymraeg yma. Ymaelodwch ag UMCA, dewch i fyw yn neuadd Pantycelyn-Penbryn, ewch ar deithiau rygbi, ymunwch â chôr Pantycelyn, ac ewch i nosweithiau megis Gwobrau'r Selar.
Boddhad Myfyrwyr - Mae boddhad ein myfyrwyr yn uchel iawn yn gyson. Eleni, Aberystwyth sydd ar y brig o blith yr holl adrannau Cymraeg yn holiadur yr NSS o ran bodlonrwydd myfyrwyr. Enillodd yr Adran 100% am fodlonrwydd cyffredinol.

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£9,000
per year
England
£9,000
per year
EU
£9,000
per year
International
£13,600
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

The Uni


Course location:

Main Site (Aberystwyth)

Department:

Welsh/Adran y Gymraeg

TEF rating:
Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

88%
high
Finance
89%
high
Accounting

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Welsh language

Sorry, no information to show

This is usually because there were too few respondents in the data we receive to be able to provide results about the subject at this university.


Who studies this subject and how do they get on?

100%
UK students
0%
International students
24%
Male students
76%
Female students
72%
2:1 or above
13%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

A
B
A

Finance

Teaching and learning

92%
Staff make the subject interesting
100%
Staff are good at explaining things
86%
Ideas and concepts are explored in-depth
90%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

95%
Library resources
91%
IT resources
94%
Course specific equipment and facilities
96%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions

Who studies this subject and how do they get on?

59%
UK students
41%
International students
55%
Male students
45%
Female students
64%
2:1 or above
10%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
B
E

Accounting

Teaching and learning

91%
Staff make the subject interesting
100%
Staff are good at explaining things
89%
Ideas and concepts are explored in-depth
88%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

94%
Library resources
89%
IT resources
93%
Course specific equipment and facilities
97%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions

Who studies this subject and how do they get on?

64%
UK students
36%
International students
52%
Male students
48%
Female students
66%
2:1 or above
7%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
E
B

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Welsh language

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£16,744
low
Average annual salary
100%
med
Employed or in further education
65%
high
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

13%
Artistic, literary and media occupations
9%
Teaching and educational professionals
9%
Business, research and administrative professionals

Finance

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£19,500
med
Average annual salary
97%
high
Employed or in further education
76%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

33%
Business, finance and related associate professionals
26%
Business, research and administrative professionals
15%
Administrative occupations: finance

Over 2,000 students graduated with a degree in finance in 2015, and a sign of the strength of the finance industry, numbers are on the up. Over half of finance graduates go into the finance industry, with accountancy and financial advice roles particularly popular. It's also quite common for finance graduates to go into jobs which require you to take more training and gain professional qualifications — finance graduates who take further study are more likely to be studying accountancy than finance. About a third of graduates start their careers in London - but Glasgow, Manchester and Birmingham are other popular locations for finance graduates to work.

Accounting

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£19,500
med
Average annual salary
96%
med
Employed or in further education
76%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

37%
Business, finance and related associate professionals
23%
Business, research and administrative professionals
12%
Administrative occupations: finance

You don't have to be an accountant if you take this degree, but over half of graduates take a look at the rewards on offer for accountancy trainees and go into the job. Many others go into other parts of the finance industry as advisors or book-keepers, and some go into management or marketing. London is very popular for accountancy graduates going into their first job, but it's also quite common to work in Scotland, with Glasgow a perennial hotbed of Scottish accountancy recruitment. If you want to find a job in finance as an accountancy graduates, recruitment agencies were particularly important last year, so try to get in touch with one as soon as you can to improve your chances.

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Welsh language

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£19k

£19k

£22k

£22k

£19k

£19k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Finance

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£19k

£19k

£21k

£21k

£24k

£24k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Accounting

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£19k

£19k

£21k

£21k

£24k

£24k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

We calculate a mean rating of all responses to indicate whether this is high, medium or low compared to the same subject area at other universities.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA).

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here