The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Cymdeithaseg and Criminology & Criminal Justice

Entry requirements


Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol. General Studies not accepted.

Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio yn ofynnol. Access to HE Diploma: Pass required.

Diploma’r Fagloriaeth Ryngwladol: Pasio yn ofynnol. International Baccalaureate Diploma: Pass required.

OCR Cambridge Technical Extended Diploma

MMM-DMM

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016)

MMM-DMM

Byddwn hefyd yn ystyried cymwysterau BTEC eraill ar y cyd â chymwysterau lefel 3 eraill. We will also consider other BTEC qualifications in conjunction with other level 3 qualifications.

Isafswm o 5 Scottish Highers - efallai y bydd angen rhai graddau pwnc-benodol/Efallai y bydd angen Advanced Highers. Minimum of 5 Scottish Highers - some subject specific grades/Advanced Highers may be required.

T Level qualifications are accepted on a case by case basis.

UCAS Tariff

96-112

Ymgeiswyr Rhyngwladol: derbyniwn gymwysterau gadael ysgol a diplomâu colegau o wledydd ledled y byd (yn amodol ar ofynion sylfaenol iaith Saesneg), manylion yma: www.bangor.ac.uk/international/applying/entryrequirements International Candidates: school leaving qualifications and college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements), details at: www.bangor.ac.uk/international/applying/entryrequirements

Byddwn yn derbyn y cymhwyster hwn ar y cyd â chymwysterau lefel 3 eraill. We will accept this qualification in conjunction with other level 3 qualifications.

About this course


Course option

3.0years

Full-time | 2022

Subjects

Criminal justice

Criminology

Sociology

Gradd ddwyieithog yw Cymdeithaseg a Criminology/Criminal Justice. Mae’r radd yn cynnig dealltwriaeth o’r astudiaeth o gymdeithas, sefydliadau, bywyd a grwpiau cymdeithasol mewn perthynas a throsedd, gwyrni, dioddefwyr a niwed cymdeithasol. Drwy ddefnyddio ymchwil empeiraidd a dadansoddiad beirniadol rydym yn dod i ddeall sut mae cymdeithas yn delio efo troseddoldeb, rheolaeth gymdeithasol, plismona a chosb.

Mae’r radd yn cynnig y gorau o’r ddau ddisgyblaeth maes gan ddarparu rhaglen gyfoethog, profiad, hyblygrwydd a dwysder gwybodaeth a dealltwriaeth i weithio’n ddwyieithog yn genedlaethol ag yn ryngwladol. Mae 100 o gredydau ar gael i chi astudio drwy’r Gymraeg yn flynyddol wrth ddilyn y radd hon petaech yn dymuno. Mae gwir dewis ieithyddol cryf ar gael wrth ddewis y radd hon.

Mae opsiynau 'Blwyddyn Profiad Rhyngwladol' a 'Blwyddyn ar Leoliad' ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Bydd gennych y cyfle i ystyried yr opsiynau hyn yn llawn ar ôl cychwyn eich cwrs ym Mangor a gallwch wneud cais i drosglwyddo i un o’r opsiynau yma ar yr adeg priodol. Mae mwy o wybodaeth am yr opsiynau hyn ar ein gwefan, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiad.

Os nad oes gennych mo'r cymwysterau gofynnol ar gyfer cwrs lefel gradd hwn, neu os ydych am fynd yn ôl i addysg yn dilyn cyfnod i ffwrdd, yna gall Rhaglen Blwyddyn Sylfaen fod y dewis iawn i chi. Gwnewch gais am Cymdeithaseg (gyda Blwyddyn Sylfaen) L30F.

Modules

For details of the modular structure, please see the course description on Bangor University's website.

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£9,000
per year
England
£9,000
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Republic of Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

The Uni


Course location:

Bangor University

Department:

School of History, Law and Social Sciences

Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

69%
med
Criminal justice
70%
med
Criminology
70%
med
Sociology

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Social policy

Teaching and learning

68%
Staff make the subject interesting
77%
Staff are good at explaining things
85%
Ideas and concepts are explored in-depth
68%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

56%
Library resources
56%
IT resources
59%
Course specific equipment and facilities
62%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

94%
UK students
6%
International students
20%
Male students
80%
Female students
82%
2:1 or above
5%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
B
C

Sociology

Teaching and learning

75%
Staff make the subject interesting
80%
Staff are good at explaining things
83%
Ideas and concepts are explored in-depth
74%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

50%
Library resources
65%
IT resources
64%
Course specific equipment and facilities
58%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

93%
UK students
7%
International students
20%
Male students
80%
Female students
88%
2:1 or above
6%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
C
B

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Sociology, social policy and anthropology

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£15,500
low
Average annual salary
86%
low
Employed or in further education
48%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

20%
Sales assistants and retail cashiers
14%
Public services and other associate professionals
12%
Welfare professionals

Just over 1,600 students graduated in social policy in 2015, which makes it one of the smaller social studies subjects. This is a popular subject at Masters level — 750 Masters in social policy were awarded last year - and so a lot of the more sought-after jobs in management and research tend to go to social policy graduates with postgraduate degrees. For those who leave university after their first degree, then jobs in social care (especially community and youth work) and education, the police, marketing and human resources and recruitment are popular — along with local government, although there are fewer of those jobs around than in the past. This degree is a bit less reliant on London for jobs than other similar subjects, so if you'd like to work outside the capital, it might be worth considering - although the jobs still tend to be in big cities.

Sociology

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£16,000
low
Average annual salary
84%
low
Employed or in further education
45%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

20%
Sales assistants and retail cashiers
16%
Public services and other associate professionals
10%
Welfare professionals

We have quite a lot of sociology graduates, although numbers fell last year. But graduates still do pretty well. Most sociology graduates go straight into work when they complete their degrees, and a lot of graduates go into jobs in social professions such as recruitment, education, community and youth work, and housing. An important option for a sociology graduate is social work - and we're short of people willing to take this challenging but rewarding career. Sociology is a flexible degree and you can find graduates from the subject in pretty much every reasonable job — obviously, you don't find many doctors or engineers, but you do find them in finance, the media, healthcare, marketing and even IT. Sociology graduates taking further study often branch out into other qualifications, like teaching, law, psychology, HR and even maths, so don’t think a sociology degree restricts you to just one set of options.

Sociology

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£16,000
low
Average annual salary
84%
low
Employed or in further education
45%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

20%
Sales assistants and retail cashiers
16%
Public services and other associate professionals
10%
Welfare professionals

We have quite a lot of sociology graduates, although numbers fell last year. But graduates still do pretty well. Most sociology graduates go straight into work when they complete their degrees, and a lot of graduates go into jobs in social professions such as recruitment, education, community and youth work, and housing. An important option for a sociology graduate is social work - and we're short of people willing to take this challenging but rewarding career. Sociology is a flexible degree and you can find graduates from the subject in pretty much every reasonable job — obviously, you don't find many doctors or engineers, but you do find them in finance, the media, healthcare, marketing and even IT. Sociology graduates taking further study often branch out into other qualifications, like teaching, law, psychology, HR and even maths, so don’t think a sociology degree restricts you to just one set of options.

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Sociology, social policy and anthropology

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£16k

£16k

£18k

£18k

£19k

£19k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Explore these similar courses...

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

This is the percentage of final-year students at this university who were "definitely" or "mostly" satisfied with their course. We've analysed this figure against other universities so you can see whether this is high, medium or low.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA), for undergraduate students only.

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here