The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more
Cardiff University

Cymraeg a Sbaeneg

UCAS Code: QR54

Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

Entry requirements


A level

B,B,B-B,B,C

including grade B in Welsh First Language.

Extended Project

A

For applicants taking the EPQ qualification, an A in the EPQ can be recognised to lower the entry requirements by a single grade. For example, an AAB offer would be “AAB from 3 A-levels or ABB from 3 A-levels and a grade A in the EPQ”. Please note that any subject specific requirements must be met.

GCSE/National 4/National 5

You must have or be working towards: - English language or Welsh language at GCSE grade C/4 or an equivalent (such as A-levels). If you require a Tier 4 visa, you must ensure your language qualification complies with UKVI requirements.

International Baccalaureate Diploma Programme

31-30

31-30 overall or 665-655 in 3 HL subjects. You must also have a Welsh First Language qualification equivalent to grade B at A-level.

DM in a BTEC Diploma in Humanities or Social Science subjects and grade B in A-level Welsh First Language.

The Welsh Baccalaureate Skills Challenge Certificate will be accepted in place of one A-level at the A-level grades specified, excluding any subject specific requirements.

UCAS Tariff

112-120

We've calculated how many Ucas points you'll need for this course.

You may also need to…

Attend an interview

Perform an audition

About this course


Course option

4.0years

Full-time | 2021

Subjects

Welsh language

Spanish studies

CYMRAEG
Mae cwrs y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei ddysgu gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern.
Mae’n cynnig modiwlau craidd a dewisol i roi sylfaen ichi o ran iaith a llenyddiaeth, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa.
SBAENEG
Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae mwy na 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn mwy nag 20 o wledydd ledled y byd, a dyma un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth bywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol.
Mae Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich galluogi chi i astudio, dadansoddi a gwerthuso datblygiadau cyfredol ar draws y byd sy'n siarad Sbaeneg, yn ogystal â diwylliannau a gwerthoedd y gorffennol. Wedi ichi astudio Sbaeneg, byddwch chi’n barod i fanteisio ar y cyfleoedd eang sy’n agored i raddedigion yr iaith heddiw
Rydym ni’n cynnig Sbaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr. O ran caffael iaith, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu, llafar a gwrando drwy amrywiaeth o weithgareddau dysgu, a chan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau clyweledol.
Yn ogystal â'ch gwersi iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant Sbaen yn ceisio darparu sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth ichi ddilyn eich cwrs. Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn Sbaen neu mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg, yn ymarfer ac yn datblygu eich sgiliau iaith.
Mae'n bwysig cofio nad yw astudio ieithoedd yn golygu astudio’r iaith a dim arall. Mae'n golygu edrych ar sawl agwedd o'r wlad a'i diwylliant, ei strwythurau cymdeithasol a’i sefydliadau, ei gwleidyddiaeth, ei hanes, ei llenyddiaeth a'i sinema. Drwy astudio meysydd o'r fath rydych chi’n gallu cael dealltwriaeth well o ddiwylliant Sbaeneg a sut mae wedi esblygu dros y canrifoedd, gan ddatblygu i fod yr hyn ydyw heddiw.
Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch fod meysydd a safbwyntiau yn aml sy'n cysylltu pynciau, boed yn ddadansoddiad beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar.
Mae pob ysgol sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r radd yn cynnig cwrs heriol o fodiwlau, sydd wedi’i gefnogi gan awyrgylch cyfeillgar a chysylltiadau rhagorol rhwng y staff a’r myfyrwyr.
Ar ôl cwblhau’r rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych hyfedredd iaith lefel uchel yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol o lenyddiaeth, diwylliant, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes Cymreig a Sbaeneg.
Nodweddion nodedig
CYMRAEG
• y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle
• modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith
• ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa
• y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa
• y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol
• y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil
• y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn
SBAENEG
• modiwlau craidd sy’n gwarantu sylfaen gadarn i bawb, ond wedyn yn caniatáu, gyda chyngor gan eich tiwtor personol, ichi fireinio rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol
• llwybr at y radd hon i ddechreuwyr nad oes ganddynt Sbaeneg Safon Uwch
• y cyfle i dreulio blwyddyn yn astudio neu’n gweithio mewn gwlad Sbaeneg ei hiaith

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£9,000
per year
England
£9,000
per year
EU
£9,000
per year
International
£17,450
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

Extra funding

Cardiff University has many scholarships on offer to our prospective students. Please see our website at http://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/funding/scholarships for further information.

The Uni


Course location:

Main Site - Cardiff

Department:

School of Welsh

TEF rating:
Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

94%
med
Welsh language
80%
med
Spanish studies

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Welsh language

Teaching and learning

95%
Staff make the subject interesting
97%
Staff are good at explaining things
95%
Ideas and concepts are explored in-depth
95%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

92%
Library resources
97%
IT resources
92%
Course specific equipment and facilities
95%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions

Who studies this subject and how do they get on?

80%
UK students
20%
International students
23%
Male students
77%
Female students
82%
2:1 or above
2%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
B
B

Spanish studies

Teaching and learning

73%
Staff make the subject interesting
89%
Staff are good at explaining things
84%
Ideas and concepts are explored in-depth
76%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

87%
Library resources
93%
IT resources
95%
Course specific equipment and facilities
73%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions

Who studies this subject and how do they get on?

95%
UK students
5%
International students
32%
Male students
68%
Female students
92%
2:1 or above
3%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
A
B

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Welsh language

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£18,000
med
Average annual salary
100%
med
Employed or in further education
55%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

17%
Sales, marketing and related associate professionals
9%
Teaching and educational professionals
8%
Sales assistants and retail cashiers

Spanish studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£19,032
med
Average annual salary
93%
low
Employed or in further education
55%
low
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

20%
Sales, marketing and related associate professionals
13%
Teaching and educational professionals
9%
Sales assistants and retail cashiers

It's often said there's a shortage of modern language graduates, and graduates from Spanish courses have a lot of options available to them when they complete their courses. In 2015, nearly 1300 UK graduates got degrees in Spanish and the subject is seeing its popularity increase. About one in five got jobs overseas — often as English teachers. If you want to put your degree to work in the UK, teacher training is a common option, and businesses see Spanish-speaking countries as important markets, leading to graduate opportunities in marketing, human resources, sales and project management. But remember — whilst employers say they rate graduates who have more than one language, you need to have them as part of a whole package of good skills.

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Welsh language

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£19k

£19k

£24k

£24k

£27k

£27k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Spanish studies

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£19k

£19k

£24k

£24k

£27k

£27k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

We calculate a mean rating of all responses to indicate whether this is high, medium or low compared to the same subject area at other universities.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA).

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here