The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Rheoli Busnes a Chymraeg gyda Blwyddyn o Leoliad Proffesiynol

Entry requirements


A level

A,A,B-A,B,B

including grade B in Welsh first language at A- or AS-level, or other subjects studied through the medium of Welsh. Second language Welsh students are not eligible for this programme.

Extended Project

A

For applicants taking the EPQ qualification, an A in the EPQ can be recognised to lower the entry requirements by a single grade. For example an AAB offer would be “AAB from 3 A levels or ABB from 3 A levels and a grade A in the EPQ”. Please note that any subject specific requirements must be met.

GCSE/National 4/National 5

You must have or be working towards English language or Welsh language at GCSE grade C/4 or an equivalent (if you require a Tier 4 visa, you must ensure your language qualification complies with UKVI requirements) and GCSE Maths grade B/6 or equivalent qualification (subject and grade). If you are taking A-level Maths (or equivalent), GCSE Maths is not required. Core Maths may also be accepted in place of GCSE Maths.

International Baccalaureate Diploma Programme

34-32

34-32 overall or 666-665 in 3 HL subjects. You must also have demonstrable Welsh language skills.

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016)

DDD-DDM

in Business. You must also have demonstrable Welsh language skills.

Acceptance of T Levels for this programme will be considered on a case-by-case basis by the Academic School. Consideration will be given to the T Level grade/subject and grades/subjects achieved at GCSE/Level 2.

The Advanced Welsh Baccalaureate Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A Level at the A Level grades specified, excluding any subject specific requirements.

UCAS Tariff

128-136

We've calculated how many Ucas points you'll need for this course.

About this course


Course option

4.0years

Sandwich including industrial placement | 2022

Subjects

Welsh language

Management studies

Mae’r cwrs BSc Rheoli Busnes a’r Gymraeg yn un arloesol a modern sy’n ceisio cyfuno prif elfennau gradd Rheoli Busnes ag astudio’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyfleoedd o fewn y farchnad lafur newidiol yng Nghymru. Bwriedir i’r cyfuniad hwn gwella amrywiaeth y cyfleoedd gwaith proffesiynol sydd ar gael i raddedigion wrth roi addysg amlddisgyblaethol ac eang ym meysydd Rheoli Busnes a’r Gymraeg, yn ogystal â chynnig opsiynau hyblyg i fyfyrwyr sydd am ddilyn pynciau gwahanol sy’n datblygu sgiliau iaith.

Drwy astudio Rheoli Busnes, byddwch yn meithrin gwybodaeth drylwyr am y prif ddisgyblaethau sy’n berthnasol i reoli a busnes, ynghyd â gwerthfawrogiad o’r gwahanol feysydd swyddogaethol sy’n rhan o sefydliadau busnes. Felly, byddwch yn datblygu craidd cadarn o wybodaeth ym maes Rheoli Busnes a fydd yn eich galluogi i adeiladu ar sylfeini cryf i arbenigo mewn meysydd sy’n ennyn eich diddordeb ac yn adlewyrchu eich dyheadau o ran gyrfa. Drwy astudio’r Gymraeg, byddwch yn datblygu sgiliau lefel uchel yn yr iaith ei hun, yn ogystal â datblygu dealltwriaeth drylwyr o’i lle yn y Gymru gyfoes. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, cewch gyfle i ddatblygu arbenigedd drwy ddewis o blith amrywiaeth o fodiwlau dewisol. Mae'r rhain yn ymdrin ag amrywiaeth o feysydd sy’n arbennig o berthnasol i reoli a busnes, gan gynnwys cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, cymdeithaseg iaith, sosioieithyddiaeth, technoleg iaith a chyfieithu proffesiynol, yn ogystal â phynciau llenyddol, ieithyddol a diwylliannol. Yn benodol, mae’r cwrs yn rhoi’r cyfle i gael profiad gwaith mewn amgylchedd busnes proffesiynol ac yn galluogi myfyrwyr i roi’r wybodaeth a ddatblygwyd yn ystod y ddwy flynedd gyntaf o wneud y cwrs ar waith mewn lleoliad proffesiynol penodol.
Mae nifer o synergeddau rhwng y ddwy agwedd ar y cwrs, fel rôl y Gymraeg yn y gweithle modern, ei lle mewn economi ddigidol a rôl marchnata wrth ei hyrwyddo, i enwi ond ychydig. Mae galw mawr am raddedigion sydd â sgiliau rheoli busnes yn ogystal â sgiliau Cymraeg ar lefel uchel. Caerdydd yw prifddinas gwleidyddiaeth, busnes a chyfryngau Cymru, a bydd y cwrs yn gallu manteisio ar gysylltiadau agos y ddwy Ysgol â'r diwydiant drwy ddefnyddio’r rhaglen lleoliadau gwaith.

Yn gyffredinol, mae'r radd Rheoli Busnes a'r Gymraeg (gyda Lleoliad Gwaith Proffesiynol) yn paratoi myfyrwyr ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd mewn busnes ac yn datblygu eu gallu i weithio'n ddwyieithog ar lefel uchel yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Bydd myfyrwyr sy’n gwneud y cwrs hwn yn gymwys i wneud cais am Ysgoloriaeth Cymhelliant o £500 y flwyddyn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gan y byddant yn astudio o leiaf 33% (40 o gredydau’r flwyddyn) o bwnc yr ysgoloriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Fel arfer, bydd Ysgoloriaeth Cymhelliant am gyfnod o dair blynedd. Os bydd myfyriwr yn gwneud cwrs pedair blynedd, bydd Ysgoloriaeth Cymhelliant ar gael am dair o'r blynyddoedd hynny.

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£9,000
per year
England
£9,000
per year
EU
£19,700
per year
International
£19,700
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Republic of Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

Extra funding

Mae llawer o ysgoloriaethau ar gael i ddarpar fyfyrwyr. Ewch i https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/undergraduate/funding/scholarships i gael rhagor o wybodaeth.

The Uni


Course location:

Main Site - Cardiff

Department:

Cardiff Business School

Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

89%
med
Welsh language
70%
low
Management studies

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Welsh studies

Teaching and learning

89%
Staff make the subject interesting
86%
Staff are good at explaining things
79%
Ideas and concepts are explored in-depth
89%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

79%
Library resources
85%
IT resources
75%
Course specific equipment and facilities
82%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

84%
UK students
16%
International students
22%
Male students
78%
Female students
80%
2:1 or above
4%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

A
A
A

Management studies

Teaching and learning

65%
Staff make the subject interesting
78%
Staff are good at explaining things
77%
Ideas and concepts are explored in-depth
63%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

65%
Library resources
69%
IT resources
70%
Course specific equipment and facilities
71%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

70%
UK students
30%
International students
51%
Male students
49%
Female students
85%
2:1 or above
4%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
B
B

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Language and area studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£18,000
med
Average annual salary
100%
med
Employed or in further education
55%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

17%
Sales, marketing and related associate professionals
9%
Teaching and educational professionals
8%
Sales assistants and retail cashiers

Business and management

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£20,000
med
Average annual salary
97%
med
Employed or in further education
77%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

21%
Business, research and administrative professionals
20%
Business, finance and related associate professionals
15%
Sales, marketing and related associate professionals

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Celtic studies

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£24k

£24k

£28k

£28k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Business and management

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£22k

£22k

£31k

£31k

£35k

£35k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Explore these similar courses...

Higher entry requirements
University of Aberdeen
Business Management and Gaelic Studies
Bachelor of Science (with Honours) - BSc (Hons)
4.0 years | Sandwich including industrial placement | 2022
Lower entry requirements
Aberystwyth University
Cymraeg y Gweithle Proffesiynol/Busnes a Rheolaeth
Bachelor of Science (with Honours) - BSc (Hons)
3.0 years | Sandwich including industrial placement | 2022
Nearby University
University of Bath
International Management and Modern Languages - German
Bachelor of Science (with Honours) - BSc (Hons)
4.0 years | Sandwich including industrial placement | 2022
Same University
Cardiff University
Rheoli Busnes gyda’r Gymraeg
Bachelor of Science (with Honours) - BSc (Hons)
3.0 years | Sandwich including industrial placement | 2022

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

This is the percentage of final-year students at this university who were "definitely" or "mostly" satisfied with their course. We've analysed this figure against other universities so you can see whether this is high, medium or low.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA), for undergraduate students only.

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here