The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (Welsh, Media and Public Relations)

Entry requirements


A level

B,B,B

Access to HE Diploma

D:21,M:18

Access to Humanities Course

We recognise the EPQ as an excellent indicator of success. If you are predicted a Grade B or above in the EPQ, you will receive an offer with a one grade reduction, to include your EPQ with a grade B.

GCSE/National 4/National 5

GCSEs: English/Welsh Language Grade C

International Baccalaureate Diploma Programme

32

B + BB at A-Level

UCAS Tariff

120

We've calculated how many Ucas points you'll need for this course.

About this course


Course option

3.0years

Full-time | 2022

Subjects

Media and communication studies

Welsh language

Mae’r BA Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus yn cyrraedd anghenion myfyrwyr a chyflogwyr yr unfed ganrif ar hugain. Dengys yr ystadegau fod ein graddedigion yn llwyddo i gael swyddi proffesiynol o safon, a hynny o fewn ychydig fisoedd i raddio.

Mae ein cysylltiadau o fewn y diwydiant ledled Cymru a Phrydain yn golygu eich bod yn cael y cyfle i gyfarfod a thrafod eich dyfodol gyda rhai o gyflogwyr mwyaf blaenllaw y Deyrnas Unedig.

Mae’r BBC, S4C, Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymraeg i Oedolion Gwent, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cronfa’r Loteri Fawr a Chyngor Sir Caerfyrddin ymhlith y sefydliadau a’r cwmnïau sy’n cyflogi ein graddedigion.

O ran y Gymraeg, mae gwahanol fathau o fodiwlau y gelli di eu dilyn yn Abertawe. Mae gennym:
- fodiwlau iaith (e.e. Iaith a Chymdeithas; Cyfieithu; Gweithio mewn Dwy Iaith; Sgiliau Iaith);

- modiwlau llenyddiaeth (e.e. Drama’r Gymraeg; Canu Protest; O Ddafydd ap I Mererid Hopwood; Gwlad Beirdd a Storïwyr);

- modiwlau ar bolisi a chyfraith iaith (e.e. Statws y Gymraeg; Y Gymraeg, Datganoli a’r Gyfraith; Amlddiwylliannedd a’r Gymraeg).

O ran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, bydd y cwrs yn dy helpu i ddatblygu dealltwriaeth gref o ddamcaniaethau yn y meysydd hyn. Byddi di hefyd yn datblygu ymwybyddiaeth o ddatblygiadau cyfredol a newidiol a’r effaith y maent yn ei chael ar gymdeithas a’r byd busnes.

Byddi’n cael dy ddysgu gan ddarlithwyr sy’n derbyn bri rhyngwladol am eu gwaith ymchwil ac sy’n arwain yn eu meysydd. Yn yr asesiad REF diwethaf, barnwyd bod 100% o waith ymchwil y staff o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny. Mae dau Brifardd ac enillwyr Llyfr y Flwyddyn ymhlith aelodau o staff Adran y Gymraeg.

At hyn, mae ein campws dafliad carreg yn unig o’r traeth ac eto i gyd wedi ei leoli mewn dinas fywiog. Yn Abertawe, ceir y gorau o’r ddau fyd!

Am ragor o wybodaeth: https://www.swansea.ac.uk/cy/celfyddydauardyniaethau/adran-y-gymraeg/ neu https://www.swansea.ac.uk/mediastudies/

**Rydym yn gwarantu y cewch gynnig amodol ar gwrs ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd gofynion y pwnc yn berthnasol. Dewch draw i’n Diwrnod Agored nesaf neu cysylltwch am ragor o wybodaeth.**

Modules

You will study six modules each year to include compulsory and optional modules. Module selection options may change

Assessment methods

This degree programme is delivered through lectures, tutorials and seminars. You will usually receive nine hours minimum scheduled contact time with your teachers every week. Full attendance at lectures, seminars and personal tutorials (personal tutorials are obligatory). All Arts and Humanities degree programmes include independent learning which requires initiative and hard work.
We will challenge you with demanding teaching and assessment. Assessment includes essay, coursework and examination, presentations and a dissertation.

The Uni


Course location:

Singleton Park Campus

Department:

Languages, Translation and Media

Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

92%
high
Media and communication studies
82%
low
Welsh language

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Media studies

Teaching and learning

88%
Staff make the subject interesting
94%
Staff are good at explaining things
91%
Ideas and concepts are explored in-depth
87%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

57%
Library resources
60%
IT resources
57%
Course specific equipment and facilities
74%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

78%
UK students
22%
International students
38%
Male students
62%
Female students
89%
2:1 or above
12%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
C
B

Welsh studies

Teaching and learning

73%
Staff make the subject interesting
91%
Staff are good at explaining things
91%
Ideas and concepts are explored in-depth
82%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

82%
Library resources
50%
IT resources
68%
Course specific equipment and facilities
82%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

100%
UK students
0%
International students
18%
Male students
82%
Female students
85%
2:1 or above
6%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
B
D

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Media studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

100%
high
Employed or in further education
46%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

50%
Sales, marketing and related associate professionals
10%
Business, finance and related associate professionals
7%
Sales assistants and retail cashiers

Only a small number of students study courses within this catch-all subject area, so there isn't a lot of information available on what graduates do when they finish - bear that in mind when you look at any stats. Marketing and PR were the most likely jobs for graduates from these courses, but it's sensible to go on open days and talk to tutors about what you might expect from the course, and what previous graduates did.

Language and area studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£18,000
med
Average annual salary
99%
high
Employed or in further education
33%
low
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

15%
Sales, marketing and related associate professionals
9%
Other elementary services occupations
9%
Sales assistants and retail cashiers

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Media, journalism and communications

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£19k

£19k

£21k

£21k

£23k

£23k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Celtic studies

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£20k

£20k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Explore these similar courses...

Higher entry requirements
Swansea University
Education and Welsh
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022
Lower entry requirements
Bangor University
Cymraeg, Theatr a'r Cyfryngau (Welsh, Theatre and Media)
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022
Same University
Swansea University
Media and Welsh
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022
Nearby University
Cardiff University
Cymraeg a Newyddiaduraeth
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

This is the percentage of final-year students at this university who were "definitely" or "mostly" satisfied with their course. We've analysed this figure against other universities so you can see whether this is high, medium or low.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA), for undergraduate students only.

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here