The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi gyda Blwyddyn mewn Diwydiant

Entry requirements


A level

B,B,B

Applicants without an A Level in Welsh will be considered.

We recognise the EPQ as an excellent indicator of success. If you are predicted a Grade B or above in the EPQ, you will receive an offer with a one grade reduction, to include your EPQ with a grade B.

UCAS Tariff

120

We've calculated how many Ucas points you'll need for this course.

About this course


Course option

4.0years

Full-time with year in industry | 2022

Subjects

Social policy

Welsh language

Business law

Mae galw mawr am raddedigion sy’n meddu ar sgiliau cyfathrebu soffistigedig ac sydd hefyd yn deall materion fel statws cyfreithiol y Gymraeg, hawliau iaith, y dylanwadau ar y Gymraeg heddiw a sut y gellir cynllunio’n effeithiol ar gyfer dyfodol yr iaith.
Yng ngeiriau Comisiynydd y Gymraeg: “Mae galw sylweddol ar hyn o bryd yn y meysydd gofal ac iechyd, gweinyddiaeth gyhoeddus, heddluoedd a sefydliadau trydydd sector. Mae’r cwrs hwn i’w groesawu fel cam tuag at greu gweithlu’r dyfodol.”
Mae’r cwrs BA Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi’n cynnwys modiwlau fel:

**Amlddiwylliannedd a’r Gymraeg:** Mae’r modiwl hwn yn edrych ar sut y mae syniadau am iaith, diwylliant a chenedl wedi datblygu yn ystod y canrifoedd diwethaf. Edrychir yn benodol ar dwf amrywiaeth heddiw a’r ffyrdd o ddelio gyda hyn. Edrychir ar sut y mae’r Gymraeg yn cael ei chynnwys a’i heithrio o drafodaethau ar amrywiaeth a pha fath o Gymru y gellir ei dychmygu yn y dyfodol.

**Cymraeg Ddoe a Heddiw:** Yn rhan gyntaf y modiwl, byddwn yn ystyried prif gyfnodau hanes a datblygiad yr iaith Gymraeg o gyfnod y Frythoneg i gyfnod Cymraeg Canol. Yn ail ran y modiwl, byddwn yn astudio dylanwadau cymdeithasol ar yr iaith Gymraeg. Rhoddir sylw penodol i drin a dehongli data’r Cyfrifiad. Gyda’r twf mewn addysg Gymraeg, technoleg a mewnfudo, beth yw’r heriau a’r cyfleoedd i’r iaith Gymraeg heddiw? Gyda dylanwad y Saesneg ar y Gymraeg, pa fath o Gymraeg sy’n ‘safonol’ erbyn heddiw?

**Statws y Gymraeg:**
Dyma fodiwl sy’n cynnig trosolwg hanesyddol o statws cyfreithiol yr iaith Gymraeg. I ddechrau, dadansoddir y Gymraeg fel iaith llywodraeth a chyfraith o gyfnod yr oesoedd canol i’r cyfnod modern cynnar. Yna, bydd myfyrwyr yn edrych ar ymgyrchoedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg i adfer yr iaith yn y llysoedd, cyn edrych yn fanwl ar ddeddfau iaith yr ugeinfed ganrif yn 1942, 1967 a 1993. Ystyrir i ba raddau y llwyddwyd i adfer y Gymraeg ym mywyd swyddogol Cymru yn yr ugeinfed ganrif.

Byddwch yn cael eich dysgu gan ddarlithwyr sy’n cynghori ac yn cydweithio â Llywodraeth Cymru ar faterion fel y rhai uchod. Ymhlith staff yr Adran, mae Prifeirdd, awduron o fri ac enillwyr cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn.

Ceir cyfradd bodlonrwydd cyffredinol o 100% ymhlith myfyrwyr Adran y Gymraeg, Abertawe.

Dyma a ddywed rhai o’n myfyrwyr am Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe:

“Y penderfyniad i astudio ym Mhrifysgol Abertawe oedd penderfyniad gorau fy mywyd. Mae fy amser yn y brifysgol wedi bod yn un bythgofiadwy, o ran fy astudiaethau a’m bywyd cymdeithasol. O ran yr Adran Gymraeg, maen nhw mor gefnogol. Ar unrhyw adeg, gallaf anfon e-bost at aelod o staff, neu fynd i’w swyddfa, a byddant yn barod i dreulio amser yn gweithio gyda fi.” (Rebecca Morgan)

“Mae cael bod mewn adran gartrefol, mewn dinas mor fywiog a diddorol, a hynny o fewn deng munud i draethau’r G?yr yn gwneud Abertawe yn brifysgol fendigedig i astudio ynddi hi. Mi fyddai’n anodd meddwl am le brafiach.” (Grug Muse)

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£15,400
per year
England
£9,000
per year
EU
£15,400
per year
International
£15,400
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Republic of Ireland
£15,400
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

The Uni


Course location:

Singleton Park Campus

Department:

College of Arts and Humanities

Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

96%
high
Social policy
82%
low
Welsh language
89%
high
Business law

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Social policy

Teaching and learning

92%
Staff make the subject interesting
92%
Staff are good at explaining things
92%
Ideas and concepts are explored in-depth
80%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

52%
Library resources
44%
IT resources
52%
Course specific equipment and facilities
64%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

98%
UK students
2%
International students
18%
Male students
82%
Female students
67%
2:1 or above
16%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
C
B

Welsh studies

Teaching and learning

73%
Staff make the subject interesting
91%
Staff are good at explaining things
91%
Ideas and concepts are explored in-depth
82%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

82%
Library resources
50%
IT resources
68%
Course specific equipment and facilities
82%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

100%
UK students
0%
International students
18%
Male students
82%
Female students
85%
2:1 or above
6%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
B
D

Law

Teaching and learning

82%
Staff make the subject interesting
94%
Staff are good at explaining things
83%
Ideas and concepts are explored in-depth
82%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

74%
Library resources
74%
IT resources
80%
Course specific equipment and facilities
81%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

67%
UK students
33%
International students
68%
Male students
32%
Female students
79%
2:1 or above
7%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
C
B

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Sociology, social policy and anthropology

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£17,472
med
Average annual salary
91%
low
Employed or in further education
33%
low
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

17%
Protective service occupations
14%
Business, research and administrative professionals
11%
Other administrative occupations

Just over 1,600 students graduated in social policy in 2015, which makes it one of the smaller social studies subjects. This is a popular subject at Masters level — 750 Masters in social policy were awarded last year - and so a lot of the more sought-after jobs in management and research tend to go to social policy graduates with postgraduate degrees. For those who leave university after their first degree, then jobs in social care (especially community and youth work) and education, the police, marketing and human resources and recruitment are popular — along with local government, although there are fewer of those jobs around than in the past. This degree is a bit less reliant on London for jobs than other similar subjects, so if you'd like to work outside the capital, it might be worth considering - although the jobs still tend to be in big cities.

Language and area studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£18,000
med
Average annual salary
99%
high
Employed or in further education
33%
low
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

15%
Sales, marketing and related associate professionals
9%
Other elementary services occupations
9%
Sales assistants and retail cashiers

Law

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£17,000
low
Average annual salary
98%
med
Employed or in further education
40%
low
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

31%
Legal professionals
18%
Legal associate professionals
7%
Other elementary services occupations

Law graduates tend to go into the legal industry, and they usually take similar routes. Jobs are competitive — often very competitive - but starting salaries are good and high fliers can earn serious money - starting on over £24k in London on average. Be aware though - some careers, especially as barristers, can take a while to get into, and the industry is changing as the Internet, automation and economic change all have an effect, If you want to qualify to practise law, you need to take a professional qualification — many law graduates then go on to law school. If you want to go into work, then a lot of law graduates take trainee or paralegal roles and some do leave the law altogether, often for jobs in management, finance and the police force. A small proportion of law graduates also move into another field for further study. Management, accountancy and teaching are all popular for these career changers, so if you do take a law degree and decide it’s not for you, there are options.

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Sociology, social policy and anthropology

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£19k

£19k

£23k

£23k

£24k

£24k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Celtic studies

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£20k

£20k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Law

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£18k

£18k

£20k

£20k

£25k

£25k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Explore these similar courses...

Higher entry requirements
Swansea University
Education and Welsh
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time with year in industry | 2022
Lower entry requirements
University of Wolverhampton
Social Policy and Law
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time with year in industry | 2022
Same University
Swansea University
Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time with year in industry | 2022
Nearby University
Cardiff Metropolitan University
Business and Management (Law)
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time with year in industry | 2022

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

This is the percentage of final-year students at this university who were "definitely" or "mostly" satisfied with their course. We've analysed this figure against other universities so you can see whether this is high, medium or low.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA), for undergraduate students only.

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here