The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more
University of South Wales

Theatr a Drama

UCAS Code: W404

Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

Entry requirements


A level

C,D,D-B,C,C

I gynnwys pwnc perthnasol. Nodir manylion y gofynion mynediad Lefel-A a bydd y Brifysgol fel arfer yn gwneud cynnig sydd o fewn amrediad y cymwysterau hynny. Fel arfer, gofynnir i'r mwyafrif ennill y graddau uchaf, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar bob cais a bydd ymgeiswyr yn cael cynnig wedi'i deilwra ar eu cyfer. Mae cyfuniadau gyda chymwysterau eraill a restrir yn dderbyniol ac mae’n bosib y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yn dderbyniol - cysylltwch ag [email protected] os gwelwch yn dda.

Pasio'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch gyda lleiafswm o 80 o bwyntiau tariff UCAS

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016)

MMP-DMM

I gynnwys pwnc perthnasol. Nodir manylion y gofynion mynediad BTEC a bydd y Brifysgol fel arfer yn gwneud cynnig sydd o fewn amrediad y cymwysterau hynny. Fel arfer, gofynnir i'r mwyafrif ennill y graddau uchaf, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar bob cais a bydd ymgeiswyr yn cael cynnig wedi'i deilwra ar eu cyfer. Mae cyfuniadau gyda chymwysterau eraill a restrir yn dderbyniol ac mae’n bosib y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yn dderbyniol - cysylltwch ag [email protected] os gwelwch yn dda.

UCAS Tariff

80-112

Nodir manylion tariff y gofynion mynediad a bydd y Brifysgol fel arfer yn gwneud cynnig sydd o fewn amrediad y cymwysterau hynny. Fel arfer, gofynnir i'r mwyafrif ennill y graddau uchaf, ond rydym yn ystyried pob agwedd ar bob cais a bydd ymgeiswyr yn cael cynnig wedi'i deilwra ar eu cyfer. Mae cyfuniad o gymwysterau yn dderbyniol ac mae’n bosib y bydd cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru yn dderbyniol.

Welsh Baccalaureate - Advanced Skills Challenge Certificate (first teaching September 2015)

D-A*

Rydym yn derbyn Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru yn lle trydydd pwnc. Bydd y Brifysgol fel arfer yn gwneud cynnig sydd o fewn amrediad y graddau ar gyfer y Dystysgrif Her Sgiliau. Bydd y radd yn adlewyrchu'r hyn y byddai'n ddisgwyliedig ohonoch ar gyfer trydedd Lefel-A. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â [email protected] os gwelwch yn dda.

You may also need to…

Attend an interview

About this course


Course option

3.0years

Full-time | 2021

Subject

Drama

Ydych chi eisiau creu? Arloesi? Perfformio? Dadansoddi? Bydd y cwrs hwn yn rhoi sail gadarn i chi fedru perfformio mewn sawl cyfrwng, yn ogystal â’r gallu deallusol y medrwch addasu i sawl swydd wahanol. Mae cynnwys y cwrs yn gyfredol, yn addasu’n gyson i adlewyrchu theatr yng Nghymru a thu hwnt. Dyma’r unig gwrs o’i fath sy’n bodoli yng Nghaerdydd.

Mae natur hyblyg y cwrs rhoi cyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio ar eu diddordebau personol a’u hamcanion gyrfa. Cewch ystod o fodiwlau i’w dewis o’u plith nhw sy’n cynnwys; perfformio, actio, cyfarwyddo, theatr corfforol, theatr cerddorol a phoblogaidd, dyfeisio, sgriptio a thechnoleg theatr. Mae astudio yng Nghaerdydd yn cynnig cyfleoedd di-ri i chi fanteisio ar ddiwydiant celfyddydau sy’n ffynnu, o gynhyrchu teledu i leoliadau celfyddydau annibynnol, bydd hen ddigon ar gael i chi yn ystod eich astudiaethau ac ar ôl i chi raddio.

Modules

Yn dy flwyddyn gyntaf byddi di’n astudio amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys dyfeisio, cyfarwyddo, actio, sgriptio, dylunio theatr, theatr gorfforol, dadansoddi drama, a gweithio’n amlgyfrwng. Mae’r cyflwyniad eclectig hwn yn rhoi i ti’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad sydd eu hangen er mwyn dewis ym mha feysydd rwyt ti eisiau arbenigo ynddynt yn dy ail a’th drydedd flwyddyn. Yn dibynnu ar gyfuniad y modiwlau a ddewisi, gelli ddewis cynhyrchu perfformiad ensemble fel rhan o’n g?yl theatr myfyrwyr flynyddol, actio mewn cynhyrchiad theatr wedi’i gyfarwyddo neu’i ddylunio a’i reoli, cynnal prosiect ymchwil unigol ar bwnc o’th ddewis, neu gwblhau sgript hyd llawn y gellir ei berfformio fel darlleniad ymarfer.

Assessment methods

Mae’r gwaith a gyflwynir gan ein myfyrwyr i’w asesu yr un mor amrywiol ac yn cynnwys cyflwyniadau cynhadledd, portffolios ar-lein, myfyrdod ar arfer a chynnal gweithdai, yn ogystal a thraethodau a gwaith perfformio.

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

England
£9,000
per year
EU
£9,000
per year
International
£12,600
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

The Uni


Course location:

Cardiff

Department:

Drama and Music

Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

78%
med
Drama

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Drama

Teaching and learning

86%
Staff make the subject interesting
92%
Staff are good at explaining things
76%
Ideas and concepts are explored in-depth
75%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

73%
Library resources
89%
IT resources
90%
Course specific equipment and facilities
55%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

86%
UK students
14%
International students
34%
Male students
66%
Female students
83%
2:1 or above
9%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
B
B

After graduation


We don't have more detailed stats to show you in relation to this subject area at this university but read about typical employment outcomes and prospects for graduates of this subject below.

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Performing arts

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£13k

£13k

£17k

£17k

£20k

£20k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

This is the percentage of final-year students at this university who were "definitely" or "mostly" satisfied with their course. We've analysed this figure against other universities so you can see whether this is high, medium or low.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA).

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here