The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room.

For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more
Swansea University

BA Gwleidyddiaeth a Chymraeg

UCAS Code: LQ2N

Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

Entry requirements


A level

B,B,B

To include Welsh (First Language)

Access to HE Diploma

D:21,M:18

Access to Humanities Course

We recognise the EPQ as an excellent indicator of success. If you are predicted a Grade B or above in the EPQ, you will receive an offer with a one grade reduction, to include your EPQ with a grade B.

GCSE/National 4/National 5

GCSEs: English/Welsh Language Grade C

International Baccalaureate Diploma Programme

32

To include 4 at HL Welsh (First Lang)

B + BB at A-Level to include Welsh (First Language)

UCAS Tariff

120

We've calculated how many Ucas points you'll need for this course.

About this course


Course option

3.0years

Full-time | 2020

Subjects

Welsh language

Politics

Mae astudio am radd Gwleidyddiaeth a Chymraeg yn rhoi cyfle i chi archwilio damcaniaeth wleidyddol yng nghyd-destun gwleidyddiaeth Brydeinig, Ewropeaidd a byd-eang, ochr yn ochr ag astudiaeth fanwl o'r iaith Gymraeg, ei statws cyfreithiol a'i natur amlddiwylliannol.

Mae ein gradd tair blynedd yn helpu i ddarparu gwledd o gyfleoedd gyrfaol i raddedigion, o ganlyniad i feithrin amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy sy'n bwysig iawn i gyflogwyr.

Mae'r Adran Wleidyddiaeth yn Abertawe ymysg y 10 orau am brofiad addysgu (Times a Sunday Times 2018), ymysg yr 20 orau yn ôl Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2018 ac ymysg yr 20 orau eto am ragolygon gyrfa yn yr un Canllaw. Mae 91% o raddedigion yn y maes pwnc hwn wedi dechrau cyflogaeth neu raglenni astudio pellach chwe mis ar ôl graddio (Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2015) ac enillodd 74% o'n myfyrwyr radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu 2.1 yn 2017/18.

Bydd eich astudiaethau cynnar yn canolbwyntio ar gysylltiadau rhyngwladol, gwleidyddiaeth, pobl a Chymraeg proffesiynol. Ond, beth bynnag sy'n tanio'ch brwdfrydedd - gwleidyddiaeth a chymdeithas Americanaidd, damcaniaethau rhyfel neu gyfieithu Cymraeg - bydd ein dewis helaeth o fodiwlau'n cynnig rhywbeth at eich dant. Mae'r amrywiaeth hon yn caniatáu i chi ddysgu, darganfod ac arbenigo yn y blynyddoedd canlynol.

Mae Abertawe'n un o nifer dethol o brifysgolion yn y DU sy'n cynnig modiwlau o fri mewn Astudiaethau Seneddol Prydeinig. Caiff y modiwlau eu haddysgu gan staff academaidd arbenigol ac aelodau seneddol a chewch gyfle i ymweld â Th?'r Cyffredin yn Llundain. Yn ogystal, mae modiwl ar gael sy'n cynnig interniaeth gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd, yn gweithio'n agos gyda gweinidogion y Cynulliad. Mae mynediad i'r modiwl hwn ar sail gystadleuol.

Lleolir yr Adran ar ein Campws Parc Singleton hyfryd sy'n wynebu Bae Abertawe, ar gyrion Penrhyn G?yr. Cewch gyfle i deilwra'ch gradd yn ôl eich diddordebau penodol wrth i chi astudio.

Yng nghamau hwyrach eich rhaglen, byddwch yn astudio modiwlau sy'n seiliedig ar eich diddordebau penodol ym maes yr iaith Gymraeg a gwleidyddiaeth, a phrosiect traethawd hir sylweddol. Mae nifer o raglenni lleoliad gwaith ar gael i'ch helpu i baratoi am fywyd ar ôl graddio.

Mae myfyrwyr Gwleidyddiaeth a Chymraeg yn datblygu sgiliau llafar ac ysgrifennu drwy gyflwyno syniadau mewn fformatau gwahanol, yn seiliedig ar ymchwil cadarn a dadansoddiad trylwyr. Asesir myfyrwyr drwy draethodau, gwaith cwrs, arholiadau, cyflwyniadau a thraethawd hir.

Ategir yr addysgu gan amgylchedd ymchwil bywiog a chefnogol sy'n dod ag academyddion, ôl-raddedigion ac ysgolheigion gwadd ynghyd drwy faes pwnc a rennir ac effaith ryngwladol.

"Pan oeddwn i'n gweithio gyda Jane Hutt AC yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, bues i'n gyfrifol am ymdrin â mathau amrywiol o waith etholaeth. Bues i'n llunio llythyron ac e-byst ar ran Jane, yn ogystal ag ysgrifennu colofn bob pythefnos mewn papur newydd lleol ar ei rhan. Gwnaeth y brofiad fy nysgu sut gall pethau sy'n ymddangos yn ddi-bwys, fel dewis geiriau, newid tôn llythyr neu e-bost." – Nick Jolley.

Mae graddedigion wedi symud ymlaen i yrfaoedd mewn sectorau megis addysg, treftadaeth, busnes, y cyfryngau, gwleidyddiaeth a gwasanaethau dyngarol.

Am ragor o wybodaeth:
swansea.ac.uk/cy/celfyddydauardyniaethau/adranygymraeg/ neu http://www.swansea.ac.uk/cy/israddedig/cyrsiau/celfyddydau-a-r-dyniaethau/gwleidyddiaeth-cysylltiadaurhyngwladol/ba-cymraeg-gwleidyddiaeth-lq2n/

Modules

You will study six modules each year to include compulsory and optional modules. Module selection options may change.

Assessment methods

This degree programme is delivered through lectures, tutorials and seminars. You will usually receive nine hours minimum scheduled contact time with your teachers every week. Full attendance at lectures, seminars and personal tutorials (personal tutorials are obligatory). All Arts and Humanities degree programmes include independent learning which requires initiative and hard work.
We will challenge you with demanding teaching and assessment. Assessment includes essay, coursework and examination, presentations and a dissertation.

The Uni


Course location:

Singleton Park Campus

Department:

Interdepartmental

TEF rating:
Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

86%
high
Politics

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Celtic studies

Sorry, no information to show

This is usually because there were too few respondents in the data we receive to be able to provide results about the subject at this university.


Who studies this subject and how do they get on?

100%
UK students
0%
International students
19%
Male students
81%
Female students
75%
2:1 or above
5%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
C
A

Politics

Teaching and learning

92%
Staff make the subject interesting
96%
Staff are good at explaining things
90%
Ideas and concepts are explored in-depth
76%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

80%
Library resources
85%
IT resources
84%
Course specific equipment and facilities
82%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions

Who studies this subject and how do they get on?

86%
UK students
14%
International students
72%
Male students
28%
Female students
81%
2:1 or above
8%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
C
C

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Celtic studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£18,000
med
Average annual salary
99%
high
Employed or in further education
76%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

15%
Sales, marketing and related associate professionals
9%
Other elementary services occupations
9%
Sales assistants and retail cashiers

Politics

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£20,000
med
Average annual salary
100%
high
Employed or in further education
78%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

15%
Sales, marketing and related associate professionals
12%
Other administrative occupations
8%
Childcare and related personal services

The numbers of people taking politics degrees fell sharply last year and we'll keep an eye on this one - it can't really be because of graduates getting poor outcomes as politics grads do about as well as graduates on average. Most politics or international relations graduates don't actually go into politics - although many do, as activists, fundraisers and researchers. Jobs in local and central government are also important. Other popular jobs include marketing and PR, youth and community work, finance roles, HR and academic research (you usually need a postgraduate degree to get into research). Because so many graduates get jobs in the civil service, a lot of graduates find themselves in London after graduating. Politics is a very popular postgraduate subject, and so about one in five politics graduates go on to take another course - usually a one-year Masters - after they finish their degrees.

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Welsh language

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£17k

£17k

£20k

£20k

£23k

£23k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Politics

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£16k

£16k

£20k

£20k

£21k

£21k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

We calculate a mean rating of all responses to indicate whether this is high, medium or low compared to the same subject area at other universities.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA).

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here